Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Uchazeči o maturitní studium a uchazeči o dálkové nástavbové studium skládají jednotnou písemnou přijímací zkoušku z

Informace pro dálkové studium

Vážení studenti dálkového studia!

Jakékoliv informace související s Vaším studiem naleznete na intranetu pro dálkové studium: dalkari.strednihotelova.cz

GDPR (ochrana osobních údajů)

Vážení rodiče, milí studenti, GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení EU o ochraně osobních dat (nahrazuje 95/46/ES). Je dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu